Pravila in pogoji uporabe

Spletni Avto Oglasnik - Makina.si

Makina.si je  spletni avto oglasnik z malimi avto oglasi je brezplačni in neprofitni oglasnik , ki je last fizične osebe . Vsi, ki želite kakor koli oglaševati se oglasite preko – Kontakta .Na MAKINA.si je mogoče odpreti tudi svojo trgovino, ki vam jo odpre administrator strani v kolikor ste se registrirali kot - firma ali pravna oseba, takšna registracija trgovine je brezplačna. Vsa dodatna informacijska vprašanja ,ki jih želite izvedeti lahko posredujete preko kontakta - info@makina.si.

Pogoji oddaje oglasa v -Spletnem avto oglasniku Makina.si


Z oddajo oglasov preko spleta se strinjate z naslednjimi pogoji:

  • pridružujemo si pravico, da skrajšamo predolge oglase ali ustrezno predelamo besede, če niso v skladu s slovenskim jezikom, pravili lepega vedenja ali če so moralno ali pravno sporni; MAKINA.si, si pridržuje pravico povsem zavrniti ali delno spremeniti mali oglas.
  • Za resničnost in verodostojnost oglasov in sporočil odgovarja avtor oglasa. Oglaševalec mora spoštovati veljavni zakonski red Republike Slovenije. Oglaševalec dovoljuje oglasniku - MAKINA.si , uporabo in hrambo posredovanih vsebin, kakor tudi njihovo objavo. Oglaševalec z oddajo materialov potrjuje avtentičnost vseh priloženih vsebin, teksta, videa, slik, zvoka ...
  • Oglaševalec, ki posreduje multimedijske vsebine, izjavlja, da je lastnik moralnih avtorskih pravic za le te. Oglaševalec potrjuje, da se na materialih (foto, video) kjer je viden obraz, nahaja on in nihče drug.

 Registracija in osebni podatki

Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirat, na datum registracije mora biti star najmanj 15. let in več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja med njimi tudi e-mail na katerega mu bo poslan potrditveni e-mail, s katerim se bo lahko prijavil na stran. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevanan polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik lahko ima le eno uporabniško ime. Z registracijo uporabnik portala pridobi dodatne funkcionalnosti glede same oddaje oglasov in njihove administracije. MAKINA.si- jamči za zasebnost osebnih podatkov in se zavezuje , da bo ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvo podatkov ZVOP-1 .

Uporabnik se strinja, da mu lahko - MAKINA.si, občasno pošlje obvestilo o novostih na elektronski naslov SMS ali kakršen koli drug način. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja obvestil po navodilih na koncu vsakega e-obvestila.

Seznaniti vas moramo tudi, da je možno, da vas in vaše podatke najdejo v spletnih brskalnikih (ki ste jih vpisali ob registraciji na MAKINA.si) RAZEN VAŠEGA E-MAILA.

Pri telefonski in GSM številki se lahko odločite ali jo boste vpisali ob registraciji ali pri vsakem oglasu posebej ali pa tudi sploh ne, v vsakem primeru je tudi telefonska številka, ki jo OBJAVITE dosegljiva in vidna vsem na spletu.

Pogoji uporabe -MAKINA.si

Za uporabo spletnega mesta- MAKINA.si se mora uporabnik strinjati s pravili in pogoji uporabe - MAKINA.si . Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta - MAKINA.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika , da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat , ko odda mali oglas ali preko malega oglasa kaj kupuje .Nadaljna uporaba spletnega mesta - MAKINA.si , po uporabi sprememb , pomeni , da se uporabnik s temi spremembami strinja. Na MAKINA.situdi ni dovoljeno dopisovati linkov- povezav, katerih namen je oglaševati ali preusmerjati na  konkurenčne strani- oglasnike in podobno. V tem primeru si MAKINA.si pridržuje pravico, da takšne oglase popravi ali zbriše.

Omejitve odgovornosti

MAKINA.si se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato NE JAMČI IN NE PREVZEMA nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na spletnih straneh -MAKINA.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo in nad katerimi MAKINA.si nima nadzora, tudi ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

MAKINA.si, NI odgovorna in NE sprejema nobene odgovornosti za oddane oglase ali za registrirane uporabnike !!! 

Oglas

Oglas mora biti vnešen po predpisih - MAKINA.si , sam način vnosa in obrazložitev oglasa bo opisan v rubriki - Pomoč uporabnikom . Fotografije , ki so dodane oglasom morajo biti fotografije prodajanega predmeta , ni dovoljeno objavljati logotipov , pasic in ostalih slikovnih dodatkov . Paziti je potrebno, da so mali oglasi vnešeni v pravilno kategorijo, prav tako pa ni dovoljeno za isti predmet oddati oglas v dveh ali več kategorijah .

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne, niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) v 6. členu pravi naslednje:

(1) Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov (nedovoljena reklama) v časopisih, revijah, radiu, televiziji in drugih elektronskih medijih (oglaševalska
organizacija) ali posredovanje in objavljanje reklamnih sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti, če:
– pravna oseba, podjetnik ali posameznik ponuja oziroma reklamira delo na črno po določbah 3. člena tega zakona,
– pravna oseba, podjetnik ali posameznik objavlja potrebo po delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano oziroma priglašeno dejavnost.
(2) Naročnik oglasa je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne osebe ali ime in priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče.
(3) Oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasov, če naročnik oglasa ne posreduje podatkov iz prejšnjega odstavka.
(4) Oglaševalska organizacija je dolžna organom iz 13. člena tega zakona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku oglasa.

Vse oglase, kjer zahtevani podatki ne bodo javno navedeni, bomo z oglasnika izbrisali .

S spoštovanjem

   Administrator - MAKINA.si

Poiščite mesto ali pa ga izberite s seznama